Iyini I-cloud computing?

I-Cloud Computing ichazwa njengohlelo lokusebenzisa inethwekhi ye-remote servers, eyenziwa nge i- Internet,ukubeka,nangokusebenzisa i-Internet, ukugcina, ukuphatha kanye nokudlulisela ulwazi, kunokuyibamba ngaphakathi. Empeleni, I-cloud computing isebenzisa ingqalasizinda yomunye umuntu kanye ne-hardware, ukwehlisa inani lezibalo zokukhuliswa kwemali okudinga ukwenziwa yibhizinisi lakho.

Ngisenza kanjani isiqinisekiso sokuthi ngiyakwazi ukuthola ulwazi lwami?

Abanikezeli be-cloud bazohlela u kungena kwakho, ezokuphepha, usizo kanye nokweseka uma uba umlingani wabo, kodwa ungaphinde futhi ukwazi ukuthola ulwazi lwakho noma ikuphi. Into enhle kakhulu nge-Cloud ukuthi asikho neze isidingo sokuya ehhovisi, ungasebenzela ekhaya.

Ingabe I-cloud iphephile ngolwazi olumqoka na? Ngakwezokuphepha, iphephe kangakanani imininingwaye yomuntu okanye amafayela akhe?

I-cloud iphephe ngo-100% ngemininingwane yakho emqoka nangemininingwane yomsebenzi.

Ingabe inhlangano yami izodinga ukuqasha abanye abasebenzi be IT ukubhekana nezinguquko?

Njengoba enye yezinto ezinhle ngokusebenzisa I-cloud ukuthi bayazibambela okungenayo kanye nokuphumayo ekuguqukeni kwe-cloud, akumele uqashe abasebenzi ngaphezulu uma ushintshela kwi-cloud. Kodwa, ukuba ne IT egogodile enhlanganweni yakho kuwusizo, kwenza uguquko luhambe kahle. Uma ungenalo iqembu le IT, kumele uqashe ungweti ozokusiza uzitapele ezinhlelweni ezilethwa yi-cloud aphinde akululeke. Kodwa-ke ungakwazi nokuziphathela i-cloud yakho uma ungenayo ibhajethi yomuntu we IT.

I – cloud ingazehlisa yini izindleko zami ze IT?

Uma niyinhlangano encane, ngingathi yebo ngoba I-Microsoft ikunika amalayisense amahhala angu-10 e-business premium abandakanya ama-window 10 angu-10 kanye nezinhlelo ze-desktop ngakho uma unabasebenzi abangaphansi kuka-10,awusoze wakhathazeka ngezindleko ze IT ngaphandle uma uthenga amakhompyutha kanye nama-anti-virus

Ingabe ama-subscription e-cloud ayakhuphuka yini ngokuhamba kwesikhathi?

Unethuba lokukhetha ukukhokha njalo ngenyanga, ukukhokha kwezinyanga eziwu-6 noma izinyanga ezingu-12.

Ingabe u-cloud uzowuthatha yini umsebenzi wami?

Cha.

Ngisifaka kanjani isicelo se M365 subscribers yamahhala?

Ungafonela ithimu yethu ukuthi ikuhole kukho konke.:

T: +27 010 007 2734 or +27 084 979 0336

E: techsoup@phambano.org.za or info@phambano.org.za

Scroll to Top
Scroll to Top